SMS

Home

Susirinko žvėrys ir šiaip visokie gyviai butelį išgert. Butelys baigėsi,
 bet
reiktų dar. Pasiunčia vėžlį. Praeina valanda, kita, visi pikti, burnos
džiūna.
 Liūtas sako:
 - Grįš vėžlys, pridaužysiu.
Čia atsidaro durys, išliaužia vėžlys ir sako:
- Dar pasityčiosit, visai niekur neisiu.


Prev Next