SMS

Home
Guli Petka su ąepajevu grioviuose, o tarp jų - kelias. Abu turi po granatų dėžę, tik Petka nemoka jomis naudotis. Susitaria, kad kai atbėgs Baltieji, tai ąŒepajevas garsiai šauks, ką daryti. Atbėga Baltieji. ąŒepajevas: - Petka! Atidaryyyyk dėžę!!! - Atidariau! - Išimk granatąąą!!! - Išėmiau! - Ištrauk žiedąąą!!! - Ištraukiau! - Mesk!!! - Gaudyk!!!
Prev Next