SMS

Home
Papuolė į pragarą amerikietis, indas ir rusas. Tuoj pat prisistatė velnias ir sako: - Visiems kas papuola į pragarą duodu paskutinį šansą patekti į dangų. Ir išsitraukia velnias didelį botagą kurio dar niekas žemėje nėra matęs. - Kas atlaikys tris smūgius nesurikęs, tą paleisiu į rojų. Galite prisidengti kuo tik norite. Pirmas amerikonas. Velnias ir klausia: - Kuom prisidengsi? Na amerikietis pasiėmė didžiulį granito gabalą ir laukia smugių. Velnias užsimojo... Pirmas smūgis... Akmuo į šipulius. Antras smūgis... amerikonas klykia nesavu balsu. - Sekantis. Ateina indas. Velnias ir to klausia kuo prisidengs. Indas atsako: - Niekuo! Aš visą gyvenimą joga užsiminėjau ir medituojant kūnas nejaučia skausmo. Velnias užsimojo... Pirmas smūgis... Tylu ramu. Antras smūgis... Tylu ramu. Trečias smūgis... Tylu ramu. Velnias sako: - Na kągi, gali varyt į rojų. O indas atsako: - Ne, noriu pasilikti ir pasižiūrėti. Visuose anekdotose rusai laimi. Noriu pažiūreti kaip jam šįkart pasiseks. - Na gerai, pasilik jei taip nori. Na ir kuo prisidengsi? - klausia velnias ruso. - Kuo kuo, žinoma indu...
Prev Next