SMS

Home
Įrašykite slaptažodį.
- rožė
Slaptažodis per trumpas.
- raudona rožė
Slaptažodyje negali būti ne lotyniškų raidžių
-raudona roze
Slaptažodyje turi būti bent vienas skaičius.
-1 raudona roze
Slaptažodyje negali būti tarpų.
-1 raudonaroze
Slaptažodyje turi būti bent 10 skirtingų simbolių.
-1supistaraudonaroze
Slaptažodyje turi būti bent viena didžioji raidė.
-1SUPISTARAUDONAROZE
Slaptažodyje turi būti bent viena mažoji raidė.
-1SupistaRaudonaRoze
Slaptažodis per ilgas.
-NuIrEikTuNx2kart
Toks slaptažodis jau naudojamas sistemoje.
👍
    
Prev Next