SMS

Home

Ketvertas girtų suvirsta į taxi. Penktasis kiek blaivesnis sako
taxistui:
- Šefe, jie jau neapverčia liežuvio, tad atmink, kur juos vežti: pirmą… - į
Žirmūnus, antrą… - į Senamiestį, trečią… - į Lazdynus, ketvirtą… - į Pilaitę.
- Suparatau, - sako taksistas, bet po kurio laiko grįžta į barą…, susiranda tą…
penktajį ir klausia:
- Gal galėtum dar sykį paaiškint, kur vežt, nes sankryžoj staigiai stabdžiau ir jie man susimaišė.


Prev Next