SMS

Home
p>Po kiekvieno skrydžio Australijos aviakompanijos Qantas pilotai užpildo specialų blanką (dar kitaip vadinamą skundų lapą), kuriame aprašo problemas,kilusias skrydžio metu ir kurias reikia pašalinti. Kompanijos inžinieriai skaito tuos lapus ir šalina problemas. Pašalinus problemą lapo apačioje parašoma, kokių veiksmų buvo imtasi, kad po to pilotas galėtų perskaityti prieš sekantį skrydį. Štai keletas realiai užregistruotų kompanijos Qantas pilotų skundų ir inžinierių atsakymai į juos. Reikia pažymėti, kad Qantas - vienintelė aviakompanija pasaulyje, kurioje iki šiol nebuvo nė vienos aviakatastrofos. Taigi, P - problema, S - sprendimas.

P: Pagrindinį vidinį kairįjį ratą beveik reikia keisti.
S: Pagrindinis vidinis kairysis ratas beveik pakeistas.

P: Bandomasis skrydis normalus, išskyrus per kietą automatinį nusileidimą.
S: Šio modelio lėktuvuose nėra įdiegta automatinio nusileidimo sistema.

P: Kažkas kabinoje atsilaisvino ir skleidžia garsus.
S: Kažkas kabinoje priveržta.

P: Autopilotas stabilaus aukščio palaikymo režimu duoda 200 pėdų per minutę žemėjimą.
S: Problemos ant žemės atkurti neįmanoma.

P: ą®tariame, kad lango stikle atsirado įskilimas.
S: ą®tariame, kad Jūs teisus.

P: Frikcinės kaladėlės stabdo greičio rankenos judėjimą.
S: Būtent tam jos ten ir įrengtos.

P: Neveikia radiolokacinė sistema.
S: Radiolokacinė sistema niekada neveikia OFF padėtyje.

P: Dešinės pusės šasi susidėvėjimo požymiai.
S: Požymiai pašalinti.

P: Trūksta trečiojo variklio.
S: Po neilgų paieškų trečias variklis rastas po dešiniuoju sparnu.

P: Lėktuvas keistai elgiasi.
S: Lėktuvas perspėtas, kad reikia būti paklusniam, skristi normaliai ir neišdykauti.

P: Radaras dūzgia.
S: Radaras perprogramuotas kitam garsui.

P: Kabinoje pelė.
S: ą® kabiną įleista katė.

P: Negyvi vabzdžiai ant priekinio stiklo.
S: Mes jau užsakėme gyvų vabzdžių.

P: Ausinėse neįtikinami garsai.
S: Garsai sureguliuoti iki įtikinamo lygio.

P: Kabinoje dunksėjimas, tarsi nykštukas belstų plaktuku.
S: Iš nykštuko atimtas plaktukas.

P: Salone daug musių.
S: Musės perskaičiuotos - jų kiekis atitinka leistiną normą.

P: Kabina purvina - netinka net kiaulėms.
S: Kabina išplauta - kiaulėms tinka.

P: Prietaisų panelėje pastebėti trys tarakonai.
S: Vienas užmuštas, vienas sužeistas, trečiam pavyko pasprukti.


Prev Next